9 tháng năm 2019, cả nước ghi nhận có 54 người chết vì bệnh dại, trong đó có những ca được ghi nhận ở địa...