Theo PVcomBank, 3 sổ tiết kiệm 52 tỉ đồng của khách hàng đang là tài sản bảo đảm cho khoản vay của một doanh nghiệp.