Nhặt được ví tiền trong đó có hơn 51 triệu đồng, em Hà Duy Hảo (Lớp 7B) và em Lê Văn Tuấn (Lớp 9) trường Tiểu...