LTS: Với năng suất thiết kế 80 - 100 triệu khách/năm, Cảng hàng không quốc tế Long Thành chỉ cần diện tích 1.800 ha và...