Theo bảng hệ thống trường lớp tuyển sinh năm học 2019-2020, nhiều trường tư thục, có giảng dạy chương...