Nhiều người đến The Adora Center (ở TP.HCM) phản ánh việc bị ngộ độc sau khi ăn tiệc cưới tại đây nhưng đại...