Với doanh thu 117,5 tỷ đồng, tựa phim 'Lật mặt: Nhà có khách' được đạo diễn và bấm máy sản xuất bởi...