Tại Mỹ, mất 99 ngày để số ca bệnh COVID-19 đạt 1 triệu, nhưng chỉ mất 17 ngày để số ca nhiễm tăng từ 4 triệu...