Ca sĩ Lệ Quyên xách túi da ca sấu bạch tạng, được biết có giá không dưới 1,5 tỉ đồng, đến cổ vũ bạn thân - nam...