Có những thói quen tưởng chừng như vô hại nhưng lại là nguyên nhân chính 'rước' ung thư vào người.