Nhóm thanh niên khai nhận sau khi cướp 8 con gà đã làm thịt, nướng ăn.