Nga vốn có thế mạnh về hacker, nhưng giờ đây cơ quan tình báo FSB của họ trở thành mục tiêu và 7,5 TB dữ liệu nhạy...