Chèo đò qua sông để về nhà, 5 người dân bị nước nhấn chìm nhưng may mắn được cứu vớt kịp thời.