Danh tìm gặp người yêu cũ để nói chuyện cho ra nhẽ sau khi chia tay, nhưng khi gặp nhau lại thấy người yêu cũ đi chơi...