5 năm trôi qua kể từ ngày máy bay rơi, bốn bố con Wong vẫn không nguôi ngoai nỗi mất mát người vợ, người mẹ yêu...