Sau 5 lần đi khám tại các bệnh viện khác nhau ở TP.HCM, bệnh nhân nhận được những chẩn đoán khác nhau và đều không...