Bé T.M.K. (7 tuổi, ở Long An) ngậm cây kẹo mút rồi ngủ quên, nuốt trôi que nhựa 7,5 cm vào dạ dày.