Tính đến hôm nay 12.8, siêu bão Lekima đã cướp đi mạng sống của 47 người và còn 21 người mất tích ở 3 tỉnh của...