Tưởng rằng anh chàng 22 tuổi sẽ yêu và thương mình nhưng cô gái không ngờ chính anh ta lại dẫn mình vào con đường...