“Vụ việc này rõ ràng như ban ngày là vân tay giả, chữ ký giả để lừa đảo thì ngân hàng không đền thì ai...