41 ngư dân gặp nạn

Lời hứa dở dang

Lời hứa dở dang

Xen lẫn trong nước mắt ngày trùng phùng của 41 ngư dân bị nạn ở Trường Sa là những giọt nước mắt cho lời hứa...