Từ ngày 15/10, xe gắn máy tham gia giao thông đường bộ không được chạy quá 40km/h.