Gần đây, trên mạng xã hội xuất hiện thông tin 'Phát hiện hơn 4.000 trẻ lai Tàu tại Tây Nguyên sinh ra từ...