Góp ý vào dự thảo Bộ luật Lao động sửa đổi, Hiệp hội Chế biến và xuất khẩu thủy sản cho rằng đối...