29 tuổi, nhưng đã 25 năm chị T. bị bệnh động kinh, có thời điểm, bệnh nhân bị 40 cơn động kinh hành...