4

Sân bay Long Thành 4,8 tỉ USD có gì?

Sân bay Long Thành 4,8 tỉ USD có gì?

Theo báo cáo nghiên cứu khả thi dự án sân bay Long Thành giai đoạn 1 có tổng mức đầu tư gần 112.000 tỉ đồng (tương...