Bốn vụ cháy rừng lớn đang xảy ra trên địa bàn Thừa Thiên - Huế. Cơ quan chức năng tỉnh này đang huy động...