Sau khi dùng chăn phủ lên đường dây điện hạ thế, Văn Kính Dương và 3 phạm nhân khác đã vượt ngục thành...