Năm người trong một gia đình đi bắt ốc trên vịnh Cam Ranh (Khánh Hòa) thì 4 người bị sóng nhấn chìm, chết đuối.