Trong lúc chiết xăng, người con trai cả lại hút thuốc. Xăng bất ngờ bén lửa, bùng lên thiêu rụi cả khu bếp khiến 4...