Một du khách Trung Quốc bị chém tử vong khi xảy ra mâu thuẫn với một nhóm người cũng mang quốc tịch Trung Quốc. 4 nghi...