Ông Hưng thay áo mới, đeo nhẫn vàng, bước vào động mại dâm đòi 'gái Vĩnh Phúc', tim đánh nhịp vì nghĩ đến con...