Nguyên liệu chính của những món ăn này là thịt sống, vì thế sẽ không ít người ái ngại khi nhìn thấy...