Thông tin vừa được Liên Bộ Công Thương - Tài chính đưa ra, giá bán lẻ các mặt hàng xăng dầu đều giảm ở mức từ...