iPhone 12 5,4 inch có thể vẫn dùng màn hình LCD và vẫn giữ nguyên thiết kế ''tai thỏ'' thay vì màn hình OLED như đồn...