Bốn du khách Anh bay trên chuyến bay VN0054 được cách ly y tế để lấy mẫu xét nghiệm Covid-19 khi vừa đến TP.Đà Lạt...