Sau khi khai quật, đưa một phần bộ xương lộ lên mặt đất, cơ quan chức năng phát hiện tổng cộng 4 bộ xương, theo...