Nghi phạm chính trong vụ vận chuyển người trái phép dẫn đến cái chết thương tâm của 39 người Việt trong container...