Người phát ngôn của lực lượng khẩn cấp cho biết ít nhất 38 người bị thương, trong đó có 4 người ở...