Phương án xây dựng tuyến đường sắt cao tốc Bắc - Nam của Bộ GTVT được đánh giá không phù hợp với luật cũng như...