Hủy thầu quốc tế, nhưng làm thế nào để tránh những cao tốc chi chít ổ gà, “lún do mưa”, “nứt rạn do nắng”?...