Kỳ thi THPT Quốc gia 2019, cả nước có 3.128 thí sinh bị điểm liệt (từ 1 điểm trở xuống) ở tất cả các...