Đào tường nhà vệ sinh trốn khỏi nhà giam, Quang dùng giấy tờ của em trai để làm CMND nhằm qua mặt cơ quan chức năng...