Cơn bão số 3 đang có những diễn biến phức tạp, liên tục đổi hướng và cách đất liền các tỉnh Quảng Ninh-Hải...