Thấy du khách nói giọng miền Nam, Phương liền mời đánh giày với giá 'cắt cổ' đến 300.000 đồng/đôi.