Sư thầy Thích Đức Tuân - trụ trì chùa Bạch Liên (huyện Thường Tín, Hà Nội) cho rằng phải làm rõ nguồn gốc số...