Tan biến nhanh như cái 'búng tay của Thanos' chính là những chiếc vé của các suất chiếu sớm nhất của phần...