Chiều 8/8, ĐH Bách khoa Hà Nội, ĐH Ngoại thương và 18 trường quân đội đã công bố điểm chuẩn.