Từ khi còn là 'tài xế' chạy xe ba gác đến lúc trở thành ông lão 80 chân tay chậm chạp, ông vẫn giữ thói quen nhặt...