'Trường Tiểu học xã Yên Khánh Thượng mới được xây từ năm 2016, theo đúng thiết kế, trụ cổng có mong sâu gần 90cm...